William Blake

Blake kalte Swedenborg en  “Guddommelig lærer”

Som en av de tidlige leserne av Swedenborg var poeten og kunstneren William Blake (1757-1827) tilstede ved Det nye Jerusalems kirkes første konferanse i Great East Cheap i London i april 1789.

Han ble ikke værende i organisasjonen. Selv om han var sterkt kritisk til Swedenborg i verket The Marriage of Heaven and Hell (1790-1793), lovpriste Blake senere Swedenborg ved flere anledninger og bekreftet hans påvirkning. Blake kalte Swedenborg en  “Guddommelig lærer” i en samtale i 1825 som ble dokumentert av Henry Crabb Robinson.

Påvirkningen fra Swedenborgs lære finner man flere steder i Blakes poesi, prosa og bildekunst. En av hans eldste og næreste venner var skulptøren John Flaxman, som var blant medlemmene som grunnla Swedenborg Society i London i 1810.


Kildelitteratur
  • Blake and Swedenborg: Opposition is True Friendship, red. HF Bellin og D Ruhl (Swedenborg Foundation, West Chester, PA, 1985). Artiklene av Morton Paley og Kathleen Raine i denne boken er spesielt viktige når man vurderer hvordan Blake ble påvirket av Swedenborg.