Ralph Waldo Emerson

En ivrig leser av Swedenborg

Den amerikanske poeten, filosofen og essayisten Ralph Waldo Emerson (1803-1882) støtte først på Swedenborgs arbeider mens han var student ved Harvard Divinity School. Han forble en ivrig leser resten av livet.

Det biografiske essayet «Swedenborg, or the Mystic» ble publisert i hans Representative Men (1850). Referanser til Swedenborg finner man i flere andre arbeider, som English Traits (1856) og diktet «Solution« i May-Day and Other Poems (1867).

Blant hans engelske bekjentskaper var andre Swedenborglesere som Coleridge, Carlyle og James John Garth Wilkinson; sistnevnte en toneangivende swedenborgianer, Swedenborg-oversetter og Swedenborg-biograf.


Kildelitteratur