Paul Valery

Skrev forord til Swedenborg-biografi

Paul Valery (1871-1945) var en fransk poet og essayist.

Han ble interessert i Swedenborgs åndelige erfaringer etter å ha lest Martin Lamms Swedenborg-biografi, som kom ut i Sverige i 1915.

I 1936 skrev Valery forordet til den franske oversettelsen av biografien.


Kildelitteratur