Oscar V de Lubicz Milosz

Hermetisk tenker

Oscar V de Lubicz Milosz (1877-1939) var en litauisk diplomat og fransk poet. Han var en av de siste store hermetiske tenkere i det tyvende hundreåret.

Hans sterke interesse for Swedenborg, Blake, Goethe, Dante og vestlig esoterisk tradisjon brakte innsikten i hermetisk visdom inn i hans poetiske visjoner.

Foto eies av Lietuvos nacionalinis muziejus
(National Museum of Lithuania)


Kildelitteratur