Joseph Sheridan Le Fanu

Skriver om Himmel og helvete i Uncle Silas

Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873) var en anglo-irsk roman- og novelleforfatter  berømt for sine kriminal- og spøkelseshistorier.

Han nedstammet fra hugenotter på farssiden og var i slekt med dramatikeren Richard Brinsley Sheridan på morssiden.

Le Fanu studerte jus ved Trinity College Dublin og fikk “advokatbevilling” (han fikk et “Call to the Bar“, som er en betegnelse i det britiske juridiske systemet), men han livnærte seg som journalist. Han ble med tiden både redaktør og innehaver i en rekke tidsskrifter.

Swedenborgs innflytelse på forfatterskapet kan man sterkest se i hans mest berømte novelle Uncle Silas*, og i historien “Green Tea” i In a Glass Darkly.

WB Yeats’ interesse for Swedenborg kan ha blitt stimulert av Le Fanus bøker.

* Du kan laste ned “Uncle Silas” som podcast fra iTunes her.


Kildelitteratur