Johann Wolfgang von Goethe

Swedenborgianisme i Faust

Den store tyske dikter, dramatiker, romanforfatter, essayist og vitenskapsmann Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ble første kjent med Swedenborgs arbeider som en ung student gjennom morens venninne Susanne von Klettenberg i Frankfurt.

Studenter av Goethes brev og poesi har funnet det bevist at han var godt kjent med både Swedenborgs vitenskapelige og teologiske arbeider. Swedenborgs påvirkning har blitt påvist i del II av Goethes mesterverk Faust.


Kildelitteratur
  • Waldo Peebles: “Swedenborg’s Influence upon Goethe” (New Church Review 24,no.4, 1917)
  • Frank Sewall: “Swedenborg’s Influence upon Goethe“, (The New Philosophy 9, no.1, 1906).