James John Garth Wilkinson

Swedenborg-biograf

James John Garth Wilkinson (1812-1899). Homøopat, oversetter og Swedenborg-biograf, og skribent med et mangfold av religiøse, medisinske og sosiale emner som tema.

Han redigerte den første høytrykk-utgaven av Blakes Songs of Innocence and Experience. Han var venn av og brevskrev med en rekke mennesker fra den litterære verden, som Ralph Waldo Emerson, Thomas Carlyle, Nathaniel Hawthorne, Charles Dickens, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, Coventry Patmore og George MacDonald. Hans beste venn var den amerikanske swedenborgianske tenkeren Henry James senior, som oppkalte sin tredje sønn etter ham.

Som en tidlig utøver av homøopati så han Hahnemanns system som en vitenskapelig anvendelse av Swedenborgs samsvarslære (correspondences).


Kildelitteratur
  • Richard Lines: “James John Garth Wilkinson: Author, Physician and Translator” i Annual Journal of the New Church Historical Society for 2002
  • Clement James Wilkinson: James John Garth Wilkinson (1911)