Immanuel Kant

Kants ambivalente forhold til Swedenborg

Den berømte tyske filosofen, matematikeren og fysikeren Immanuel Kant (1724-1804) ble klar over Swedenborgs rykte som clairvoyant og seer tidlig i 1760-årene.

Han undersøkte med stor flid Swedenborgs påstander, og han virket til å begynne med imponert. Men senere skrev han et flengende angrep på Swedenborg under navnet Dreams of a Spirit-Seer (1766). Kants bitende kritikk var ødeleggende for Swedenborgs rykte i akademiske sirkler.

Likevel kan det virke som om denne ukarakteristiske polemikken ikke representerte Kants egentlige vurdering av Swedenborg. Vitenskapen har senere vært innforstått med Swedenborgs innflytelse på Kants egen metafysikk.


Kildelitteratur