Henry James, senior

Ble anbefalt å lese Swedenborg

Henry James, senior (1811-1882) var en amerikansk forfatter og tenker, og tilhenger av Swedenborgs lære.

Han ble først tiltrukket av Swedenborgs lære under et opphold i England tidlig i 1840-årene. Man tror at han fikk et nervøst sammenbrudd, og han ble da anbefalt å lese Swedenborg. Han identifiserte sin egen krise med det Swedenborg kaller “å legge øde” (vastation).

Henry James Sr. er forfatteren av Substance and Shadow, The Secret of Swedenborg og andre arbeider. I England dannet han et livslangt vennskap med Garth Wilkinson. Han var også en nær venn av Emerson. Han er far til filosofen William James og til romanforfatteren Henry James. Henry James, junior var en av visepresidentene under den internasjonale Swedenborg-kongressen som ble arrangert i London i 1910 for å feire 100-årsjubileet til Swedenborg Society.


Kildelitteratur