George MacDonald

Inspirert av Swedenborg og Blake

George MacDonald (1824-1905) var en skotsk romanforfatter, poet og “mytemaker”. Han er best husket for barnebøkene At the Back of the North Wind og The Princess and the Goblin, og for novellene Phantastes og Lilith. De sistnevnte går under betegnelsen fantastisk litteratur.

Han var spesielt inspirert av tyske romantikere (fremfor alt Novalis, hvem sine dikt han også oversatte noen av), men også av Swedenborg og Blake. Han var en venn av Henry Sutton og av Garth Wilkinson.


Kildelitteratur