Friedrich W. J. von Schelling

Hemmelig innflytelse

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854). Tysk idealfilosof.

Han øvet viktig innflytelse på sin noe eldre samtidige Hegel og på Samuel Taylor Coleridge, som bekreftet denne innflytelsen i Biographia Literaria. I det tyvende århundret var Schelling en viktig påvirkningskilde for teologen Paul Tillich. Det har vært fornyet interesse for Schelling de senere årene.

Swedenborgs arbeider hadde sterk innflytelse på Schelling, selv om han sjelden nevnte Swedenborg ved navn.


Kildelitteratur