Elizabeth og Robert Browning

“The Brownings” ble influert av Swedenborgs tanker

De to navngjetne engelske poetene Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) og Robert Browning (1812-1889) leste Swedenborgs Conjugial Love sammen tidlig i sitt ekteskap under et opphold i Firenze.

Gjennom hele 1850-årene refererer Elizabeths brev hyppig til hennes lesning av Swedenborg og anerkjenner innflytelsen hans lære har hatt på hennes storslagne blankvers Aurora Leigh (1857).

Robert var ikke fullt så åpen i sine brev om sin interesse for Swedenborg, men man kan finne sterk påvirkning fra Swedenborgs religiøse lære i mange av diktene i Men and Women (1855), Dramatis Personae (1864) og The Ring and the Book (1868/69). Både Elisabeth og Robert Browning var venner av den toneangivende engelske swedenborgianeren Charles Augustus Tulk, og Robert var en tidlig venn av James John Garth Wilkinson.


Kildelitteratur
  • Richard Lines: “Swedenborgian ideas in the poetry of Elizabeth Barrett Browning and Robert Browning” i In Search of the Absolute
  • Richard Lines: “Angels and Authors: Some Influences of Swedenborg in Victorian Literature”, Swedenborg Society Presidential Address, 1993.