Coventry Patmore

Inspirert av Swedenborgs Conjugial Love

Coventry Kersey Dighton Patmore (1823-1896) var engelsk poet og venn av Tennyson og Emerson.

Hans mest berømte arbeid, The Angel in the House, var inspirert av hans lesning av Swedenborgs Conjugial Love.

Etter at hans første kone døde ble han mottatt i den romersk-katolske kirken, men han fortsatte å bekrefte Swedenborgs innflytelse på sine arbeider. Dette kan man se i hans senere utgivelse The Unknown Eros.

Han hadde et livslangt vennskap med poeten Henry Sutton, en på den tiden kjent swedenborgianer i Manchester. Han korresponderte med Garth Wilkinson.


Kildelitteratur
  • JC Reid: The Mind and Art of Coventry Patmore (Routledge & Kegan Paul, 1957)
  • Richard Lines: “Angels and Authors: Some Influences of Swedenborg on Victorian Literature”, Swedenborg Society Presidential Address, 1993