Charles Baudelaire

Den første referansen til Swedenborg i Baudelaires arbeider forekommer i prosadiktet La Fanfarlo

Det var sannsynligvis gjennom Balzac at poeten Charles Baudelaire (1821-1867) først støtte på Swedenborg.

Det som hovedsakelig tiltrekker Baudelaire er Swedenborgs læresetninger om overensstemmelser (eller korrespondanser), og han bruker dette som hjørnestein for sin estetiske metafysikk. Swedenborgs påvirkning ser man i Fleurs du Mal (“Ondskapens blomster” (1857)), spesielt i sonetten Correspondances.


Kildelitteratur