Arthur Schopenhauer

Tiltrukket av Swedenborgs tanker om vilje og forstand

Arthur Schopenhauer (1788-1860). Tysk idealfilosof som tok utgangspunkt i Kant, men som kritiserte voldsomt hans eldre samtidige idealister Fichte, Schelling og Hegel.

En av de første vestlige tenkere som ble påvirket av østens filosofi, spesielt buddhisme. Schopenhauers “pessimistiske” filosofi satte dype spor hos blant andre Richard Wagner, Thomas Mann og Thomas Hardy.

Selv om han ikke kunne akseptere Swedenborgs åndelige filosofi var han tiltrukket av ham, og han bruker en terminologi i forbindelse med sammenhengen mellom vilje og forstand som er kjent for lesere av Swedenborgs Divine Love and Wisdom og Divine Providence. Som Swedenborg erkjente han seksualinstinktets grunnleggende natur i “The Metaphysics of Sex” i The World as Will and Representation.


Kildelitteratur