Alfred Lord Tennyson

En av mange som leste Swedenborg

Alfred Lord Tennyson (1809-1892). Victoritidens mest populære dikter og hoffpoet i Storbritannia fra 1850.

Som mange av sine samtidige leste Tennyson Swedenborg. Hans eldre bror Frederick, som også var dikter, samt søstrene Mary og Emily var alle medlemmer av Den nye kirken. Swedenborgs påvirkning kan man se i In Memoriam (om livet etter døden) og i The Princess (om ekteskap og forholdet mellom kjønnene).


Kildelitteratur
  • Peter Levi: Tennyson (Macmillan, 1993)
  • G Trobridge: Swedenborg: Life and Teaching
  • Richard Lines: “Angels and Authors: Some Influences of Swedenborg on Victorian Literature”, Swedenborg Society Presidential Address, 1993