Swedenborgs innflytelse

Emanuel Swedenborg er en relativt ukjent person for oss i Norge. Likevel har hans tanker og arbeid påvirket vår kultur i ulik grad.

Dette fordi en lang rekke forfattere, kunstnere og tenkere, som har vært viktige for dannelsen av våre vestlige samfunn, i sin tur har vært influert av Swedenborg.

Det er kanskje særlig Swedenborgs samsvarslære (Doctrine of Correspondence) som har fascinert kunstnere og intellektuelle. Samsvarslæren ble introdusert i bøkene Arcana Cælestia (1749-1756) og Himmel og helvete (1758). Swedenborg hevder at det er samsvar, eller korrespondanse, mellom for eksempel tanke og tale, intensjon og handling, sinn og kropp og mellom Gud og skaperverket. Forholdet i samsvaret er kausalt (tanken er årsak til talen, intensjonen er årsak til handlingen osv.).

Samsvaret mellom det åndelige og det naturlige omfatter alle objekter i den fysiske verden. Det er samsvar mellom lys og visdom fordi visdom opplyser sinnet slik lys gjør at verden kan oppfattes gjennom synet. Varme samsvarer med kjærlighet fordi kjærligheten varmer sinnet slik den fysiske varmen varmer opp kroppen. De ulike dyrene i skaperverket samsvarer til ulike sinnstilstander i mennesket. Helhetlig sett samsvarer alle ting i skaperverket med elementer ved det guddommelige.

I admire Swedenborg as a great scientist and a great mystic at the same time. His life and work has always been of great interest to me, and I read seven fat volumes of his writings when I was a medical student
Carl Gustav Jung (1875-1961)

Voltaire said that the most extraordinary man in recorded history was Charles XII. I would disagree: the most extraordinary man – if we admit such superlatives – was that mysterious subject of Charles XII, Emanuel Swedenborg
Jorge Luis Borges