Swedenborgselskapet


Swedenborg er viktig, også for oss nordmenn…

Han var filosof, vitenskapsmann, oppfinner, astronom, matematiker, politiker og visjonær. Han er blitt kalt skandinavias Leonardo da Vinci. Allerede på 1700-tallet beskrev han vitenskapelige prinsipper som først ble “oppdaget” på 1900-tallet… Hans religionsfilosofi har påvirket tenkere og forfattere over store deler av verden, og deres tenkning har igjen påvirket oss.