Om det skandinaviske Swedenborgselskapet

Skandinaviska Swedenborgsällskapet ble i sin nåværende form grunnlagt i Stockholm i 1978.

Swedenborgselskapet er i likhet med våre engelskspråklige ekvivalenter, Swedenborg Society i London og Swedenborg Foundation i Pennsylvania, USA, religiøst nøytrale og har plass til alle som er interessert i Emanuel Swedenborg og hans arbeider. Fokuset er litteratur av og om Swedenborg. Selskapets medlemmer finner man i alle de nordiske landene.

Selskapet har siden starten nyoversatt flere av Swedenborgs teologiske arbeider til moderne svensk og dansk (Gudomliga Försynen, Himmel och helvete, deler av Arcana Cælestia osv). Emner og skrifter fra Swedenborgs vitenskapelige produksjon er publisert innenfor rammen av en serie årsskrifter, “Swedenborgiana”, i samproduksjon med Föreningen Swedenborgs minne. I denne kategorien finnes bl.a. “Swedenborgs spiral” og “Den matematiska punkten” av David Dunér.